martes, 18 de agosto de 2015

"Na estafeta da miseria"

"Na Estafeta da miseria" é un poema de denuncia social que narra a historia dun neno criado nos subterfuxios da sociedade.

h